Lid worden

Bedrijvenvereniging Leek

Wij zijn Bedrijvenvereniging Leek, ook wel ‘BVL’. In 1983 zijn wij als organisatie gestart om ons sterk te maken voor de belangen van het bedrijfsleven in de regio Leek. Wij richten ons op alle bedrijven in de regio, van grote bedrijven tot ZZP’ers, met uitzondering van de detailhandel.

Van kennissen tot kennis

Onder het motto “van kennissen tot kennis” nodigen we alle bedrijven in de regio Leek uit zich bij ons aan te sluiten. Een bedrijf kan lid worden als het een geregistreerde vestiging heeft in de Gemeente Leek en voornamelijk business-to-business actief is. Bedrijvenvereniging Leek richt zich op alle ondernemingen, met uitzondering van de detailhandel. Hiervoor bestaan in verschillende dorpen binnen de gemeente al handelsverenigingen.


Missie

Door middel van gezamenlijke activiteiten verbindt Bedrijvenvereniging Leek ondernemers in de regio tot een hechte, sterke eenheid. Bedrijvenvereniging Leek is de collectieve belangenbehartiger van deze ondernemers en vormt zo een krachtige gesprekspartner van verschillende instanties, waaronder de Gemeente Leek en de Provincie Groningen. 

Visie

Van kennissen tot kennis. Bedrijvenvereniging Leek wil ondernemers uit de regio Leek ondersteunen in het verstevigen van de onderlinge banden. Bovendien wil Bedrijvenvereniging Leek zich inzetten voor een ontspannen manier om een netwerk op te bouwen en ervaringen uit te wisselen. Vanuit deze natuurlijke samenwerking is Bedrijvenvereniging Leek een invloedrijke speler in onze regio en weet het significante voordelen voor haar leden te behalen.


Het bestuur


Voorzitter
 

Secretaris
A.J. Schrage

Penningmeester 
S. Drost

Activiteiten/website
P. Veenstra

Ledenbeheer/contact
W. Boonstra

Alg. bestuur